ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


 
Όνομα     
Εταιρεία     
Επάγγελμα     
Τηλέφωνο     
E-mail     
   
Μελέτη, εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO 9001
Μελέτη, εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων Ποιότητας Ιατροτεχνολογικών Υλικών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 46001
Μελέτη, εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 45001, ISO 17025
Διάγνωση, μελέτη, εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 ή τον Κανονισμό EMAS
Μελέτη, εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας (BS 8800, OHSAS 18001)
Μελέτη, εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων Διασφάλισης Πληροφοριών BS 7799
Μελέτη για απόκτηση σήματος CE
Μελέτη για απόκτηση σήματος ECO - LABEL
Μελέτη, εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων Ανάλυσης Επικινδυνότητας Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP)
Οργάνωση εταιριών σύμφωνα με το μοντέλο EFQM Business Excellence και υποβολή υποψηφιότητας για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας
Μελέτη και εφαρμογή Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής GMP
Μελέτη και εφαρμογή Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής GLP
Μελέτη και εφαρμογή Ορθής Υγιεινής Πρακτικής GHP
Μελέτη και εφαρμογή Ορθής Πρακτικής Διανομής GDP
Μελέτη του Αναπτυξιακού Νόμου - Business Plan
Mελέτη και υποβολή επιδοτούμενων προγραμμάτων
Εκπαιδευτικά προγράμματα
Marketing Plan